אבינעם גואלמן
חזרה למאמרים

ייפוי כח מתמשך

24/04/2022
לאחרונה הגיעה למשרדנו אישה מבגרות ערירית, אשר ביקשה עזרה בניסוח מסמך משפטי שיעזור לה "לתת הוראות" לקרובת משפחה, מה לעשות עימה, כאשר לא תהיה מסוגלת לקבל החלטות בעצמה. שמענו על מצבה של האישה, והכנו יחד עמה מסמך משפטי, הקובע עקרונות והוראות לטיפול בה וברכושה, לאותם ימים בהם תהיה האישה חסרת יכולת לקבל את ההחלטות לבדה. לאחר שסיימנו את הכנת המסמך ונתנו אותו לאותה אישה להערות, קבענו עימה פגישה לשבוע הבא, על מנת שבאותה מועד תחתום האישה על המסמך, אחרי שקראה אותו והבינה את האמור בו.
במהלך השבוע עד החתימה, התקשרה האישה מספר פעמים וביקשה כל פעם לשנות סעיפים במסמך. בקשותיה היו למעשה סוג של "חזרה" מהדברים שאמרה במשרד, ועם זאת "רצונו של אדם כבודו". ביום החתימה המיועד, הגיעה האישה מלווה בקרובת המשפחה. לאחר שהוקרא המסמך שוב לאישה קול רם, ולאחר מספר הערות שנאמרו על ידנו, לגבי "השינויים" שביקשה האישה לעשות במסמך, הוגש המסמך לחתימתה של האישה. האישה ישבה ליד קרובת המשפחה, מול המסמך ולא חתמה עליו. כעבור כמה דקות התבקשה קרובת המשפחה לצאת מהחדר. זה היה הרגע בו פרצה האישה בבכי וסיפרה כי קרובת המשפחה, כופה עליה לשנות את המסמך, באופן כזה שהאמור בו אינו מייצג את "רצונה האמיתי". מבירור שעשינו נגלה לנו כי אותה אישה למעשה "מאוימת" על ידי קרובת המשפחה, שמבקשת "לנצל" את הקשישה ומפעילה עליה לחץ כבד על מנת שתשנה את ההוראות במסמך כך שיהיו לטובתה ולא לטובת הקשישה.
לאור זאת, המלצנו לאישה לא לחתום על המסמך הנוכחי, וחזרנו לנסח את המסמך הקודם בו הובע רצונה האמיתי של האישה, ואת ייפוי הכח הפקדנו אצל האפוטרופוס הכללי, מבלי שלקרובת המשפחה יש יכולת לשנות את ייפוי הכח. מובן, שלאור מצבה של האישה, ערבנו את הרווחה כדי שגם היא תפקח עין על הנעשה אצל אותה אישה מבוגרת בביתה.
לאור האירוע המתואר, החלטנו להסב את תשומת הלב של הציבור לכלי משפטי חדש ומהפכני, המציב את האדם ורצונותיו במרכז- הנקרא: "ייפוי כוח מתמשך".
במהותו, ייפוי הכוח המתמשך נועד לשמש כמגן עבור הפרט. מטרתו מתרכזת בכיבוד משאלות ליבו של אדם ושמירה מירבית על עצמאותו. אחד ההיבטים המשמעותיים ביותר לחתימה על ייפוי כוח מתמשך קשור באופן ישיר ליכולתו של הפרט לתכנן את עתידו ולשלוט עליו.
חשוב להבין כי כל אדם, בכל שלב בחייו, עלול להיקלע למצב של חוסר כשירות. מצב של חוסר כשירות עלול להופיע במפתיע, ללא הכנה מוקדמת, כמו במקרים של תאונה, שבץ, סיבוכים בהליכים רפואיים. המסמך נועד לא רק למבוגרים, אלא למעשה לכל אדם בוגר מעל גיל 18. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם שליטה, קביעה ותכנון מוקדם במינוי האדם שידאג לאינטרסים שלו, ולאופן בו יתקבלו החלטות וקביעות הנוגעות לחייו.
ייפוי כוח מתמשך מהווה את האפיק בעל ההגבלות הפחותות ביותר, אשר מאפשר שמירה חוקית על כבודו, פרטיותו, רצונותיו, עצמאותו (בהתאם ליכולתו) והגשמת מטרותיו של האדם שחתם על ייפוי כח מתמשך. חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לקבוע מי האדם אשר יחליף את מיופה הכוח, באם יעלה הצורך, כמו גם לסכם על מספר מיופי כוח אשר יפעלו במשותף למענו, כמו כמה מילדיו לדוגמא.
ייפוי כוח מתמשך מהווה גם חלופה למינוי אפוטרופוס, שזהותו אינה נקבעת על ידי האדם לו ימונה האפוטרופוס, אלא אם הנושא הוסדר מראש. פעולה זו, של חתימה על ייפוי כוח מתמשך, זמינה עבור כל אדם ונכנסת לתוקפה באופן מיידי.
באמצעותה, תוכל ליצור עבורך עוגן איתן ויציב לימים יציבים פחות. ייפוי הכוח המתמשך, כשמו, אינו זקוק לחידוש, ונותר תקף לכל חייך, או עד שתבחר לשנותו.
חשוב לדעת כי רק עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת בנושא ייפוי כח מתמשך וקיבל תעודה רשמית, רשאי לערוך ולהגיש את ייפוי הכח המתמשך, על מנת שזה יקבל תוקף חוקי.
יצירת קשר
משרד אבינעם גואלמן עורך דין ונוטריון

היי! איך אפשר לעזור?
x
לכל שאלה ניתן לשלוח לנו הודעה בצ'ט או בכתובת המייל ag@goelman-law.co.il
היי! איך אפשר לעזור?
נְגִישׁוּת
איפוס
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital