אבינעם גואלמן
חזרה למאמרים

מינוי אופוטרופוס

24/02/2023

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם אשר אינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו. ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס על גופו ו/או רכושו של אדם, בהתאם לנסיבות, כפי שיפורט להלן.

 

מינוי אפוטרופוס ניתן לבקש במקרים הבאים:
א. מי שבית המשפט הכריז כי הוא פסול דין.
ב. קטין (שטרם מלאו לו 18 שנה) אשר הוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או נקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
ג. בוגר בעל צרכים מיוחדים אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו.
ד. קשיש המגיע למצב שבו אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו.
ה. מאושפז בבית חולים, אשר נבדק ונמצא כי אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע פרוצדורה רפואית עבורו.

 

את הבקשה למינוי יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו. את הבקשה יש להגיש בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם בשלו מבקשים את הבקשה (להלן: "אדם שמונה לו אפוטרופוס"), אשר בעבר נקרא "חסוי".

 

הבקשה צריכה לכלול טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות כאפוטרופוס, בו יפורטו פרטי האדם שמונה לו אפוטרופוס והנימוקים לבקשה, תצהיר מאומת על ידי עו"ד לאימות העובדות הכלולות בבקשה, מסמכים תומכים ותשלום אגרה.

 

לבקשה בעניין אדם שמונה לו אפוטרופוס בוגר יש לצרף גם חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה, המפרטת את מצבו וכוללת התייחסות לשאלה האם האדם מסוגל או אינו מסוגל באופן מלא או חלקי לדאוג לענייניו, וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי. במקרה של אדם שמונה לו אפוטרופוס שאינו מסוגל להביע דעה לגבי המינוי, רצוי לציין זאת במפורש בבקשה. בית המשפט יכול לדרוש להגיש חוות דעת מרופא בעל מומחיות ספציפית, כגון: נוירולוג או פסיכיאטר, אולם בעת הגשת הבקשה ניתן להגיש תעודת רופא שחתומה על ידי רופא משפחה. ניתן לצרף גם חוות דעת של עובד סוציאלי.

 

בני משפחה מדרגה ראשונה של אדם שמונה לו אפוטרופוס כגון: הורים, אחים, ילדים, בני זוג, שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם בפני עו"ד או פקיד סעד או מזכירות בימ"ש. את טופס הבקשה והנספחים שלעיל יש להכין ב- 4 עותקים. כאמור פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה לבית המשפט. במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה.

 

עקב מורכבות ההליך, מומלץ מאוד לבצע הליך כזה באמצעות עורך דין המתמחה בתחום או לפחות להתייעץ עם עו"ד בטרם תוגש הבקשה. במקרה שלא הוגשה מראש חוות דעת של עובד סוציאלי, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך 'תסקיר' על המבקש ועל החסוי. תסקיר משמעותו – תוצאות חקירה של עובד סוציאלי לגבי אבחנת המערכת המשפחתית או בין המבקש לאדם אשר מבוקש למנות לו אפוטרופוס. במקרים אלו יגיע עו"ס לביתו של החסוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקשים לתפקיד.

 

לאחר בדיקת הבקשה, שמיעת האדם שמונה לו אפוטרופוס על ידי בית המשפט, ככל והדבר אפשרי, וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ומהאפוטרופוס הכללי, יינתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס, אם אכן יימצא כמתאים ביותר למילוי התפקיד.

 

חשוב לדעת כאשר מדובר בבוגר בעל צרכים מיוחדים, רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד שבו ימלאו לו 18 שנים. כמו כן, היות ומדובר בהליך ממושך, רצוי לצרף בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט למינוי קבוע.

 

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יהיו ללא הגנה. בית המשפט ממנה את האפוטרופוס במקרה הצורך. בנוסף מי שנמצא בתפקוד מלא יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, על ידי מתן יפוי כוח מתמשך לאדם אחר ואפילו לתת מראש הנחיות מקדימות לאפוטרופוס עתידי אם ימונה לו. ניתן גם להתמנות כ"תומך החלטות" לאותו אדם ולסייע לו לקבל את ההחלטות בעצמו במקום להתמנות לאפוטרופוסים המקבלים את החלטות במקומו.

 

"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", ו- "אל תשליכני לעת זיקנה" הם ציווים של המחייבים את כולנו בהתנהגות היום יומית, ולכן מומלץ מאוד לבוא ולהתייעץ במקרים אלו, ובכך לשמור על כבודם ועל רכושם של אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם.

יצירת קשר
משרד אבינעם גואלמן עורך דין ונוטריון

היי! איך אפשר לעזור?
x
לכל שאלה ניתן לשלוח לנו הודעה בצ'ט או בכתובת המייל ag@goelman-law.co.il
היי! איך אפשר לעזור?
נְגִישׁוּת
איפוס
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital