אבינעם גואלמן משרד עו"ד. כתובתנו: ישוב נריה ד.נ. מודיעין 71937 טלפון 02-5832023 פקס 02-5832024 דוא"ל: ag@goelman-law.co.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

פשיטת רגל

בשנה האחרונה עבר הליך פשיטת הרגל שינוי משמעותי לטובת החייבים, כיום אין כמעט חייב שלא יכול ליהנות מהליך פשיטת הרגל וכולכם זכאים להזדמנות לפתוח דף חדש בחיים. הדרך היחידה לפטור חייב מחובותיו הינה אופן התנהלותו בהליך עצמו.

בגין המצב הכלכלי במשק רבים היום מסובכים בחובות ומוקפים בתיקי הוצאה לפועל בסכומים לא מבוטלים. יש המניחים כי הפתרון לחובות הינו הסדר תשלומים במסגרת לשכת ההוצאה לפועל ועיכוב הליכים, אולם למעשה הליכים אלו משיגים להם שקט זמני בלבד, שכן להחזיק תיק הוצאה לפועל זה כמו להחזיק הלוואה בשוק האפור, קשה עד בלתי אפשרי.

פקודת פשיטת הרגל קובעת כל חייב שחובותיו עולים על סך של 17,482 שקלים ושאינו מסוגל לשלמם תוך שנה, אין כל סיבה שימשיך להחזיקם בלשכת ההוצאה לפועל. הפתרון טמון בבקשה לפשיטת רגל שתוביל בסופו של יום, תוך תקופה קצרה וידועה מראש להיפטר מהחובות ולפתוח דף חדש שיוביל לסיום כל ההגבלות והעיקולים שהוטלו על החייב במסגרת ההוצאה לפועל.

פשיטת הרגל הינה הליך המאפשר לחייב לפנות לבית המשפט המחוזי, בבקשה להכריז עליו "כפושט רגל" לאחר שהפך "לחדל פירעון" ואינו מסוגל להחזיר את חובותיו לנושיו. רבים סבורים בטעות שהליך פשיטת רגל מתאים רק לבעלי עסקים, הנכון הוא שכל חייב שהסתבך בחובות, לאו דווקא בגין ניהול עסק או חברה, ומספיק שצבר חובותיו בגין הכנסות מעטות לעומת הוצאות מחייה גבוהות, זכאי להיכנס להליך.

פנייה להליך פשיטת הרגל תביא לסיום הסיוט ולמחיקת החובות ופתיחת דף חדש בחייהם של אלה הסובלים מעיכוב יציאה מהארץ או מעיכוב רישיון נהיגה, עיקולי משכורת ועיקולי חשבון, ותסייע אף לאלה אשר מפחדים לפתוח את דלת ביתם מחשש שיכנסו מעקלי ההוצאה לפועל וייקחו את רכושם.

בקשה לפשיטת רגל תוגש למשרדי כונס הנכסים הרשמי במחוז בו מתגורר החייב. במשרדי הכונס יבדקו את תקינות הבקשה, וימליצו לבית המשפט על גובה צו התשלומים בו יחויב החייב לשלם על פי הנתונים שעולים מבקשתו ומהמסכים שצורפו אליה. תגובת הכונס לבקשה והמלצתו מועברת לבית המשפט המחוזי על מנת שתאושר ויינתן צו כינוס לחייב.

במסגרת צו הכינוס נקבע צו תשלומים שעל החייב לשלם כל חודש, והוא אף מחויב להגיש דוחות דו חודשיים לכונס, באמצעותם הוא מדווח על הכנסותיו והוצאותיו הדו חודשיים. בית המשפט יעכב את כל ההליכים הקיימים נגד החייב ויבטל את כל ההגבלות שהוטלו עליו במסגרת ההוצאה לפועל לרבות הגבלת רישיון הנהיגה. בית המשפט יקבע דיון בבקשה לעוד כשנה וחצי עד שנתיים מיום מתן הצו.

מתן צו הכינוס והסרת המגבלות, מאפשרות לחייב לנהל אורח חיים תקין ומאפשר לו הזדמנות להוכיח את רצונו בהליך ואת רצינותו וכוונתו לסיים את חובותיו. בתקופה זו על החייב להיות "צדיק" בקיום התחייבויותיו בהליך, קרי לעמוד בתשלומים ולהגיש דוחות כנדרש בצו הכינוס.

חובה נוספת שמוטלת על החייב הינה משלוח צו הכינוס לנושיו  במטרה להביא לידיעתם את העובדה שהחייב הגיש בקשה להכריז עליו כפושט רגל.

בכדי לשמור את זכותו של נושה היודע על קיום בקשת החייב לפשיטת רגל, צרי הנושה להגיש תביעת חוב לכונס. נושה שאינו מגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס חובו נמחק ואינו נכלל בהליך פשיטת הרגל.

שבעה חודשים לאחר הגשת הבקשה יכול החייב לברר את היקף הנשייה בתיק, כלומר לבדוק מי הנושים שתבעו את חובם במסגרת ההליך. בשלב זה החייב יכול לתכנן את סיום ההליך.

בסמוך למועד הדיון, עומדות שלוש אופציות בפני החייב: הפטר לאלתר במועד הדיון ללא תשלום נוסף, הסדר נושים מבלי שהחייב יוכרז כפושט רגל או תוכנית פירעון לתקופה של עד ארבע שנים.

ההכרעה באופציה תלויה בנסיבות החייב ובהמלצת הכונס שבדק את החייב לאורך ההליך.
לשם הדוגמא הסיכויים לקבלת הפטר לאלתר של חייבת חד הורית המגדלת 4  ילדים ומתפרנסת מקצבת נכות בסך של 4,500 שקלים, גבוהים יותר מסיכוייו של חייב נשוי ואב לשני ילדים אשר הוא ואשתו עובדים ומשתכרים יחד סך של 9,000 שקלים.

בנסיבות כגון אלה, לחייב תותאם תוכנית פירעון, שמשמעותה תשלום הצו החודשי כפי שנקבע בצו הכינוס עד לתקופה של כ- 4 שנים בהליך, ורק לאחר מכן יקבל הפטר. עם קבלת ההפטר יימחקו חובותיו של החייב שניתן לקבל לגביהם הפטר, ויהא עליו להגיש בקשות ללשכות ההוצאה לפועל לסגירת כל התיקים נגדו.