אבינעם גואלמן משרד עו"ד. כתובתנו: ישוב נריה ד.נ. מודיעין 71937 טלפון 02-5832023 פקס 02-5832024 דוא"ל: ag@goelman-law.co.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

בית המשפט לתביעות קטנות 


בית משפט לתביעות קטנות הוקם במטרה להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות בסכומים קטנים  יחסית בדרך פשוטה, ללא עיכובים מנהליים, ובדיון קצר ומהיר. ייחודו של בית משפט זה בכך שהתובע והנתבע בדרך כלל מייצגים את עצמם ללא עו"ד וקיימת גמישות מסוימת בהשוואה לפרוצדורה הנוקשה בה מתנהלים תיקים בבית משפט רגיל.

כל אדם פרטי יכול להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אם הסכום שהוא תובע הינו עד 32,700 ₪ (סכום זה מתעדכן מדי פעם). אפשר לתבוע גם החלפה של מצרך או תיקונו, ביטול עסקה והשבה, אם שווי המצרך, שווי התיקון או סכום העסקה שתובעים לבטל הם עד 32,700 ₪.

חשוב לדעת כי בית משפט זה אינו מוסמך לדון בעניין שבין עובד ומעביד, עניין שנמצא בסמכות ייחודית של בית הדין לעבודה. בית משפט לתביעות קטנות מופעל ליד מרבית בתי משפט השלום בארץ. אסור להגיש יותר מחמש תביעות קטנות בשנה.

את התביעה מגישים בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:מקום מגוריו של הנתבע, מקום עסקו של הנתבע, המקום שבו בוצעה העסקה או נחתם החוזה, המקום שבו הייתה העסקה אמורה להתבצע, המקום שבו אמור היה המצרך להימסר.

כדי לפתוח בתביעה, יש להגיש לבית המשפט כתב תביעה מודפס. אפשר לקבל במזכירות בית המשפט טופס כתב תביעה. ניתן להגיש כתב תביעה בכתב יד בתנאי שהוא קריא וברור. לכתב התביעה יש לצרף צילומים של המסמכים שעליהם מתבססת התביעה, ממוספרים לפי סדר א-ב. יש לזכור, כי אין אפשרות לתבוע פעמיים בגלל אותו עניין, לכן יש לכלול בכתב התביעה את כל העובדות הרלוונטיות וכל סכום הנוגע לעניין.

כתב התביעה צריך לכלול גם פירוט הנזקים הנטענים תוך תמיכתם ככל האפשר בראיות. אם, למשל, נדרש פיצוי בשל הפסד שבוע עבודה, יש לצרף תלוש משכורת המעיד על שווי של יום עבודה; אם נדרש החזר הוצאה, יש לצרף תיעוד של ההוצאה ועדיף לצרף קבלה.

יחד עם הגשת כתב התביעה למזכירות בית המשפט חובה לשלם אגרת בית משפט בשיעור של אחוז אחד מסכום התביעה, אך לא פחות מ-50 ₪.

חשוב להקפיד כי זהות הנתבע תהיה אישיות משפטית (אדם או תאגיד), ולא שם מסחרי או כינוי. אם אפשרי עדיף לרשום גם את מספר תעודת הזהות אם מדובר באדם פרטי, את מספר העוסק המורשה כשמדובר בעוסק שהוא אדם פרטי, ומספר החברה, כשמדובר בחברה בע"מ.

בית המשפט ישלח לנתבע העתק של כתב התביעה וכן הזמנה לדין. בהזמנה זו יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום. כתב הגנה זה הוא התשובה שלו לתביעה. על הנתבע להגיש כתב הגנה ולהתייצב למשפט במועד שנקבע בהזמנה. אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד רשאי התובע לבקש פסק דין בהעדר הגנה, אולם בית המשפט יכול להחליט על דחיית הדיון למועד אחר על מנת לקיים דיון בנוכחות הצדדים


המשפט מתנהל לפני השופט בצורה מקילה יחסית לבתי משפט אחרים בהיותה פחות פורמלית, יותר פשוטה ומהירה.
ככלל, תובע או נתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין במשפט, אבל במקרים מיוחדים אפשר לבקש מהשופט להיות מיוצג על ידי ארגון שהוסמך לשם כך או עו"ד. אם התיר השופט שארגון ייצג את אחד הצדדים, גדלה הסבירות שירשה גם לצד השני להיות מיוצג

כדי להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות צריך לקבל רשות לכך מבית המשפט המחוזי. את בקשת הרשות לערער יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין. אם שני הצדדים לא מופיעים – התביעה תימחק. כשהתביעה נמחקת אפשר להגישה מחדש.

המידע המוצג כאן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כלשהו, אינו מהווה המלצה לנקוט בהליך זה או אחר בעניין פרטני ו/או משום חיווי דעה אודות סיכוי ההליך.