אבינעם גואלמן משרד עו"ד. כתובתנו: ישוב נריה ד.נ. מודיעין 71937 טלפון 02-5832023 פקס 02-5832024 דוא"ל: ag@goelman-law.co.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

חובות בהעסקת עוזרת בית

בשנים האחרונות, מתרבים הבתים בישראל בהם מועסקת עוזרת בית כסיוע לנשים עובדות, או במקרים בהם בני הזוג כבר מבוגרים, ומתקשים לבצע את עבודות הבית לבדם. בפניות המגיעות משפחות המעסיקות עוזרות בית והן מצד העובדות עצמם, עולות שאלות על הזכויות והחובות של הצדדים להעסקה זו. רבים יודעים שלעוזרת הבית צריך לשלם מדי חודש ביטוח לאומי אבל לא רבים יודעים שלעוזרת הבית צריך גם לשלם ביטוח פנסיוני ולעיתים גם פיצויים על-פי חוק.

מזה כארבע שנים, קובע החוק שמשק בית המעסיק עוזרת בית צריך לשלם עבורה ביטוח פנסיוני החל מהחודש השביעי לעבודתה. הדבר תקף לנשים מעל גיל 20 ולגברים מעל גיל 21.
נכון לשנת 2013 הסכום שיש לשלם לקרן הפנסיה של עוזרת הבית עומד על 15 אחוז משכרה, ובעוד שנה יתייצב ל- 17.5 אחוז משכרה. הסכום המופרש לקרן הפנסיה צריך להתחלק בין העוזרת ובין המעסיק, כאשר העוזרת מפרישה שליש מהסכום ואילו המעסיק מפריש שני שלישים.

הביטוח הפנסיוני של העוזרת כולל ביטוח אובדן כושר עבודה (אף שזה לא נגרם בשל עבודתה אצל המעסיק) וכן, ביטוח שארים במקרה של מוות (אף שזה לא נגרם בשל עבודתה אצל המעסיק). מעסיק שלא יפריש כספים עבור קרן הפנסיה של עוזרת הבית חשוף לתביעות מצידה ומצד שאריה. הם יכולים לטעון לתגמולי הפנסיה שהיו מקבלים לו המעסיק היה דואג להפריש מדי חודש כספים לשם כך.

ככלל עוזרת בית שעבדה למעלה משנה זכאית לפיצויים. עם זאת יש מקרים חריגים שבהם העוזרת זכאית לפיצויים גם לפני שחלפה שנה לתחילת עבודתה, למשל, הריון המונע ממנה להמשיך לעבוד.

הפיצויים מחושבים בצורה הבאה: שכר של חודש עבודה אחד כפול מספר שנות (וחודשי) הוותק. במקרה שבו העוזרת עובדת לפי שעות, יש לחשב את ממוצע שעות עבדותה בשנה שקדמה לפיטורים. ישנם מקרים חריגים בהם העוזרת אינה זכאית לקבל פיצויים, כגון במקרה של גנבה ממעסיק וכדומה.

חשוב לדעת, כי מחצית מהסכום שהמעסיק מפריש לקרן הפנסיה של העוזרת מיועד לצבירת כספים לשם פיצויים. עקרונית, ניתן לחשב ולשלם את הביטוח באופן עצמאי, אך הדרך הפשוטה ביותר לשלם ביטוח פנסיוני לעוזרת בית, היא באמצעות המרכז לביטוח פנסיה חובה. למרכז יש שרות מיוחד השולח לכם תזכורת למייל ומחשב עבורכם את הסכום שעליכם להפריש לקרן הפנסיה, והכל נעשה דרך המחשב. מדובר בסכומים קטנים שיכולים להציל אתכם מצרות גדולות.
עוד יש לדעת, כי על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם את דמי הביטוח בעדו ארבע פעמים בשנה במועדים האלה: ב- 20 באפריל - בעד חודשי העבודה ינואר - מרס שקדמו למועד הדיווח. ב-20 ביולי - בעד חודשי העבודה אפריל - יוני שקדמו למועד הדיווח. ב-20 אוקטובר בעד חודשי העבודה יולי - ספטמבר שקדמו למועד הדיווח,

ב-20 ינואר בעד חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר שקדמו למועד הדיווח. בתחילת כל שנה ישלח המוסד לביטוח לאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום. אפשר לדווח ולשלם גם בטופס תשלום דמי ביטוח לעובדים במשק בית באתר התשלומים.

עובד במשק בית נחשב מי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק או בעבודות ניקיון בבניין משותף. נכללים גם מי שעוסקים בטיפול בילדים, מבוגרים, קשישים או סיעודיים ועוד. מדובר בעבודות הנחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי או הבניין המשותף, והן נועדו לסייע לבעל הבית הפרטי או לבני ביתו בניהול משק הבית.