אבינעם גואלמן משרד עו"ד. כתובתנו: ישוב נריה ד.נ. מודיעין 71937 טלפון 02-5832023 פקס 02-5832024 דוא"ל: ag@goelman-law.co.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

צוואות וירושות

ירושה הנה פעולה משפטית המתייחסת להעברת רכושו של נפטר ליורשיו.
חוק הירושה קובע כי עם מותו של אדם, עזבונו נותר ליורשיו. הדין הישראלי מכיר בשתי דרכים בהן ירושת הנפטר מועברת ליורשיו - ירושה על-פי צוואה או ירושה לפי דין.

ירושה על-פי צוואה
הדין מכיר בארבעה אופנים לעריכת צוואה והם: צוואה בפני רשות, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים וצוואה בעל-פה (שכיב מרע).
על פי הדין הישראלי, למוריש יש חופש מוחלט, והוא יכול לצוות את כל רכושו או כל חלק ממנו לכל אדם שיבחר, בין אם היה אמור להיות יורשו על פי דין ובין אם לאו.
המוריש רשאי לצוות מה יעשה ברכושו לאחר מותו על פי ראות עיניו.

ירושה לפי דין

כאשר נפטר אדם מבלי שהותיר אחריו צוואה חוקית, יורשיו על פי דין זכאים לרשת אותו בהתאם לצו ירושה. צו הירושה נועד להכריז על זהותם של היורשים, זכויותיהם וחלקיהם בעיזבון.
צו קיום צוואה- כאשר הנפטר הותיר אחריו צוואה יש צורך בצו קיום צוואה אשר יקבע כי לצוואה תוקף משפטי מחייב וכי הצוואה בעלת תוקף וכי ניתן לפעול על פיה.ירושה על-פי דין:
כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה חוקית, יועבר רכושו ליורשים על- פי דין.

חוק הירושה קובע שהיורשים על- פי דין הם בן זוגו (בעת מותו), ילדיו, הוריו ואחיו או הורי הוריו. זכות הירושה נקבעת על פי מעגלי קירבה כאשר קרובים במעגל הראשון, יורשים את העיזבון במלואו ובאופן שווה. במידה ואין קרובים במעגל הראשון, יורשי העיזבון הנם הקרובים במעגל השני, וכך הלאה. בן הזוג אשר היה נשוי למוריש בעת פטירתו, זכאי לקבל מיטלטלין וכלי רכב אשר שימשו את בני הזוג.

ההגדרה "בן זוג" מכוונת לבן זוג נשוי, אולם נקבע כי גם ידועים בציבור של מורישים אשר לא היו נשואים, יהיו זכאים לרשת את עזבונו של המוריש. כאשר למוריש לא היו קרובים ובני משפחה, המדינה זכאית לקבל את העיזבון.

משרדנו עורך צוואות אישיות או הדדיות, מסייע ללקוחותיו בהגשת בקשות לקבלת צו ירושה או צו לקיום צוואה, ונותן ייעוץ משפטי באשר לזכויותיהם כיורשים.

לייעוץ וטיפול משפטי בעריכת צוואות, הגשת בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה ,חייג/י 02-5832023